Xếp hạng Trường THCS Nguyễn Công Trứ  Toán Tiếng Việt 7

Tất cả / Trường THCS Nguyễn Công Trứ / Toán Tiếng Việt  7

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Nguyễn Công Trứ

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 32275565Violympic78A1616102225
2 13138495Đặng Bảo Nam76A6412302616
3 35536997Nguyễn Lê bảo Anh77A6311405403
4 34993030Nguyễn Lê Bảo Anh76A627303601
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616