Xếp hạng Trường Tiểu học Đông Ngạc A  Toán Tiếng Việt 4

Tất cả / Trường Tiểu học Đông Ngạc A / Toán Tiếng Việt  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Đông Ngạc A

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35202992Nguyễn Đức Trung44A2414656262
2 33100005tamikha42a49104256
3 35053582Nguyễn Bảo Minh4A42390992
4 35203960Nguyễn Việt Tú44A413101802
5 36143052nguyễn thị búp44A1150333
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616