Xếp hạng Trường THCS Dương Quang  Toán Tiếng Anh 9

Tất cả / Trường THCS Dương Quang / Toán Tiếng Anh  9

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Dương Quang

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35410099Đào Nhật Minh 99C210703545
2 35416410Nguyễn Ngọc Anh99C210502500
3 35419342Nguyễn Thiên Dũng99C15001801
4 35405561Lê Kiều Thư99C13401585

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1195 · Branch · Slug: 064ed71eb4518a476c565dfb28d6958b3ddeca75