Xếp hạng Trường THCS Nguyễn Huy Tưởng  Toán Tiếng Việt 6

Tất cả / Trường THCS Nguyễn Huy Tưởng / Toán Tiếng Việt  6

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Nguyễn Huy Tưởng

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35089722Nguyễn Tiến Dũng B6Cô thủy 419307107
2 35826470Nguyễn Thanh Thảo66A113901779
3 35125177Lê Đức Tuân66A21310447
4 34228520duongtuanhungvn66A312601079
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1195 · Branch · Slug: 064ed71eb4518a476c565dfb28d6958b3ddeca75