Xếp hạng Trường Tiểu học Đồng Tháp  Toán Tiếng Anh 3

Tất cả / Trường Tiểu học Đồng Tháp / Toán Tiếng Anh  3

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Đồng Tháp

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35491130nguyen ngoc trinh33a26802957
2 33477664nguyen ngoc trinh32a26503542
3 35310802Do THị Minh Hằng33A1330748
4 34388730Nguyễn Ngọc Tường Vy32A1250257
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616