Xếp hạng

Tất cả / Đắc Nông

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Đắc Nông Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Thị xã Gia Nghĩa1,434780
2Huyện Cư Jút361730
3Huyện Đăk Glong4900
4Huyện Đăk Mil134230
5Huyện Đăk R'Lấp12030
6Huyện Đăk Song147240
7Huyện Krông Nô270210
8Huyện Tuy Đức52220

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.205 · Branch · Slug: 530376e2d2eedaa108d66298f148a6b79c5c2ad7