Xếp hạng

Tất cả / Yên Bái

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Yên Bái Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Lục Yên2970
2Huyện Trấn Yên300
3Huyện Văn Chấn1500
4Huyện Văn Yên10860
5Huyện Yên Bình500
6Thành phố Yên Bái75110
7Thị xã Nghĩa Lộ7340
8Huyện Trạm Tấu1700
9Huyện Mù Cang Chải610

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.16 · Branch · Slug: 141602da1c1c5e417d4f6edf51a39106699fd64e