Xếp hạng

Tất cả / Yên Bái

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Yên Bái Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Lục Yên2660
2Huyện Trấn Yên300
3Huyện Văn Chấn1300
4Huyện Văn Yên9960
5Huyện Yên Bình500
6Thành phố Yên Bái6350
7Thị xã Nghĩa Lộ6640
8Huyện Trạm Tấu1700
9Huyện Mù Cang Chải510

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.0 · Branch · Slug: 8363a378d9d864320bbabe594d8c5dc3ce34a795