Xếp hạng

Tất cả / Yên Bái

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Yên Bái Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Lục Yên801
2Huyện Trấn Yên701
3Huyện Văn Chấn1590
4Huyện Văn Yên2220
5Huyện Yên Bình1042
6Thành phố Yên Bái124372
7Thị xã Nghĩa Lộ1810
8Huyện Trạm Tấu400
9Huyện Mù Cang Chải810

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Thu Feb 22 08:44:27 UTC 2018 · Version: 1593 · Branch · Slug: 68748201a6dcad236530fee886deee4d9dbd2d10