Xếp hạng

Tất cả / Trà Vinh

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trà Vinh Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Càng Long110104
2Huyện Cầu Kè1600
3Huyện Cầu Ngang30102
4Huyện Châu Thành1210
5Huyện Duyên Hải900
6Huyện Tiểu Cần42424
7Huyện Trà Cú3022
8Thị xã Trà Vinh119226
9Thị xã Duyên Hải1360

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

   ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

   ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

   © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
   Created at: Thu Jan 18 03:29:49 UTC 2018 · Version: 1462 · Branch · Slug: 088b0707a5764cfbf4df216b013228645dd7b08b