none

Xếp hạng

Tất cả / Trà Vinh

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trà Vinh Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Càng Long1,2691210
2Huyện Cầu Kè6480
3Huyện Cầu Ngang44440
4Huyện Châu Thành46170
5Huyện Duyên Hải100560
6Huyện Tiểu Cần79320
7Huyện Trà Cú88230
8Thành phố Trà Vinh591710
9Thị xã Duyên Hải103470

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.309 · Branch · Slug: 92e62783cd3f011f910a1a00759f242205920112