Xếp hạng

Tất cả / Trà Vinh

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trà Vinh Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Càng Long113198
2Huyện Cầu Kè1700
3Huyện Cầu Ngang34102
4Huyện Châu Thành1120
5Huyện Duyên Hải1600
6Huyện Tiểu Cần49435
7Huyện Trà Cú30412
8Thị xã Trà Vinh1563711
9Thị xã Duyên Hải1380

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Thu Feb 22 08:44:27 UTC 2018 · Version: 1593 · Branch · Slug: 68748201a6dcad236530fee886deee4d9dbd2d10