Xếp hạng

Tất cả / Trà Vinh

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trà Vinh Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Càng Long206230
2Huyện Cầu Kè1130
3Huyện Cầu Ngang1460
4Huyện Châu Thành1360
5Huyện Duyên Hải7140
6Huyện Tiểu Cần990
7Huyện Trà Cú2850
8Thị xã Trà Vinh80100
9Thị xã Duyên Hải990

Điểm cao nhất quốc gia

    Điểm cao nhất địa phương

    ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

    ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

    © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
    Created at: · Version: v3.0.18 · Branch · Slug: 9d91bce40c421502d155b8c9dab0ca96d601e9f6