Xếp hạng

Tất cả / Trà Vinh

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trà Vinh Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Càng Long121208
2Huyện Cầu Kè1700
3Huyện Cầu Ngang36102
4Huyện Châu Thành1320
5Huyện Duyên Hải1800
6Huyện Tiểu Cần51435
7Huyện Trà Cú30412
8Thị xã Trà Vinh1623812
9Thị xã Duyên Hải1480

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v2.5.1 · Branch · Slug: 489f6dfcc42e78aa5ccc60d2d9cc8c9d58fd3c9c