none

Xếp hạng

Tất cả / Trà Vinh

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trà Vinh Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Càng Long1,0472270
2Huyện Cầu Kè52380
3Huyện Cầu Ngang174800
4Huyện Châu Thành55280
5Huyện Duyên Hải59930
6Huyện Tiểu Cần107990
7Huyện Trà Cú92250
8Thành phố Trà Vinh5621860
9Thị xã Duyên Hải76410
VioEdu

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1115 · Branch · Slug: 10e222cf34449126c8bcb5f64b44d826728d35be