Xếp hạng

Tất cả / Trà Vinh

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trà Vinh Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Càng Long1,1561120
2Huyện Cầu Kè5980
3Huyện Cầu Ngang36370
4Huyện Châu Thành42160
5Huyện Duyên Hải78550
6Huyện Tiểu Cần73280
7Huyện Trà Cú82220
8Thành phố Trà Vinh539650
9Thị xã Duyên Hải89430

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.10 · Branch · Slug: fb002b17f38b856ea40f018e69852414373a5b1e