Xếp hạng

Tất cả / Trà Vinh

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trà Vinh Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Càng Long1,2361180
2Huyện Cầu Kè6180
3Huyện Cầu Ngang37400
4Huyện Châu Thành43160
5Huyện Duyên Hải87550
6Huyện Tiểu Cần77300
7Huyện Trà Cú87230
8Thành phố Trà Vinh576680
9Thị xã Duyên Hải96450

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.195 · Branch · Slug: f89e60c46ea8657a9397c22131b4475c9a001c60