Xếp hạng

Tất cả / Trà Vinh

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trà Vinh Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Càng Long1,0572270
2Huyện Cầu Kè52380
3Huyện Cầu Ngang183810
4Huyện Châu Thành60280
5Huyện Duyên Hải60930
6Huyện Tiểu Cần1111000
7Huyện Trà Cú100250
8Thành phố Trà Vinh5821860
9Thị xã Duyên Hải80420
VioEdu

Điểm cao nhất quốc gia

    Điểm cao nhất địa phương

    ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

    ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

    © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
    Created at: · Version: v3.3.1132 · Branch · Slug: c0e4608602da66d30d79f09d562a6d63c6ac2854