none

Xếp hạng

Tất cả / Thái Nguyên

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Thái Nguyên Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Đại Từ6400
2Huyện Định Hóa23220
3Huyện Đồng Hỷ2210
4Huyện Phổ Yên5200
5Huyện Phú Bình8830
6Huyện Phú Lương1800
7Thành phố Thái Nguyên197100
8Thị xã Sông Công2600
9Huyện Võ Nhai1400
VioEdu

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu
  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.1.324 · Branch · Slug: 844d2b56b736ea0d251b5eb0e8f5e090f545d480