Xếp hạng

Tất cả / Thái Nguyên

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Thái Nguyên Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Đại Từ1932025
2Huyện Định Hóa96120
3Huyện Đồng Hỷ11960
4Huyện Phổ Yên5240
5Huyện Phú Bình134152
6Huyện Phú Lương6930
7Thành phố Thái Nguyên9355026
8Thị xã Sông Công6000
9Huyện Võ Nhai4210

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Thu Feb 22 08:44:27 UTC 2018 · Version: 1593 · Branch · Slug: 68748201a6dcad236530fee886deee4d9dbd2d10