Xếp hạng

Tất cả / Thái Nguyên

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Thái Nguyên Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Đại Từ5900
2Huyện Định Hóa19220
3Huyện Đồng Hỷ2010
4Huyện Phổ Yên4500
5Huyện Phú Bình7730
6Huyện Phú Lương1600
7Thành phố Thái Nguyên17790
8Thị xã Sông Công2400
9Huyện Võ Nhai1200

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.205 · Branch · Slug: 530376e2d2eedaa108d66298f148a6b79c5c2ad7