Xếp hạng

Tất cả / Thái Nguyên

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Thái Nguyên Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Đại Từ5000
2Huyện Định Hóa16220
3Huyện Đồng Hỷ1610
4Huyện Phổ Yên3900
5Huyện Phú Bình6730
6Huyện Phú Lương1300
7Thành phố Thái Nguyên15390
8Thị xã Sông Công2100
9Huyện Võ Nhai900

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.195 · Branch · Slug: f89e60c46ea8657a9397c22131b4475c9a001c60