Xếp hạng

Tất cả / 

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI  Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Đại Từ3900
2Huyện Định Hóa12220
3Huyện Đồng Hỷ1110
4Huyện Phổ Yên3500
5Huyện Phú Bình5120
6Huyện Phú Lương900
7Thành phố Thái Nguyên13380
8Thị xã Sông Công1200
9Huyện Võ Nhai800

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.10 · Branch · Slug: fb002b17f38b856ea40f018e69852414373a5b1e