none

Xếp hạng

Tất cả / 

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI  Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Đại Từ6400
2Huyện Định Hóa23220
3Huyện Đồng Hỷ2210
4Huyện Phổ Yên5100
5Huyện Phú Bình8830
6Huyện Phú Lương1800
7Thành phố Thái Nguyên196100
8Thị xã Sông Công2600
9Huyện Võ Nhai1400

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.309 · Branch · Slug: 92e62783cd3f011f910a1a00759f242205920112