Xếp hạng

Tất cả / Thái Nguyên

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Thái Nguyên Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Đại Từ2042325
2Huyện Định Hóa106130
3Huyện Đồng Hỷ12870
4Huyện Phổ Yên6560
5Huyện Phú Bình145152
6Huyện Phú Lương7340
7Thành phố Thái Nguyên9645026
8Thị xã Sông Công6100
9Huyện Võ Nhai4210

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v2.5.1 · Branch · Slug: 489f6dfcc42e78aa5ccc60d2d9cc8c9d58fd3c9c