Xếp hạng

Tất cả / Thái Bình

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Thái Bình Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Đông Hưng31700
2Huyện Hưng Hà63140
3Huyện Kiến Xương65340
4Huyện Quỳnh Phụ13750
5Huyện Thái Thụy4,9205310
6Huyện Tiền Hải14000
7Huyện Vũ Thư72720
8Thành phố Thái Bình990230

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.205 · Branch · Slug: 530376e2d2eedaa108d66298f148a6b79c5c2ad7