Xếp hạng

Tất cả / Thái Bình

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Thái Bình Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Đông Hưng65771
2Huyện Hưng Hà433123
3Huyện Kiến Xương789230
4Huyện Quỳnh Phụ241102
5Huyện Thái Thụy4.0765761
6Huyện Tiền Hải26480
7Huyện Vũ Thư375112
8Thành phố Thái Bình2.319982

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Thu Feb 22 08:44:27 UTC 2018 · Version: 1593 · Branch · Slug: 68748201a6dcad236530fee886deee4d9dbd2d10