Xếp hạng

Tất cả / Thái Bình

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Thái Bình Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Đông Hưng29100
2Huyện Hưng Hà60720
3Huyện Kiến Xương62540
4Huyện Quỳnh Phụ12850
5Huyện Thái Thụy4,8605300
6Huyện Tiền Hải13200
7Huyện Vũ Thư70520
8Thành phố Thái Bình941200

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.195 · Branch · Slug: f89e60c46ea8657a9397c22131b4475c9a001c60