Xếp hạng

Tất cả / Thái Bình

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Thái Bình Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Đông Hưng78381
2Huyện Hưng Hà458123
3Huyện Kiến Xương822240
4Huyện Quỳnh Phụ25892
5Huyện Thái Thụy4.3196271
6Huyện Tiền Hải28580
7Huyện Vũ Thư440112
8Thành phố Thái Bình2.365982

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v2.5.1 · Branch · Slug: 489f6dfcc42e78aa5ccc60d2d9cc8c9d58fd3c9c