Xếp hạng

Tất cả / Thái Bình

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Thái Bình Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Đông Hưng5400
2Huyện Hưng Hà16200
3Huyện Kiến Xương13110
4Huyện Quỳnh Phụ3430
5Huyện Thái Thụy1.2031460
6Huyện Tiền Hải4800
7Huyện Vũ Thư9200
8Thành phố Thái Bình27990

Điểm cao nhất quốc gia

    Điểm cao nhất địa phương

    ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

    ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

    © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
    Created at: · Version: v3.0.18 · Branch · Slug: 9d91bce40c421502d155b8c9dab0ca96d601e9f6