Xếp hạng

Tất cả / Tây Ninh

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Tây Ninh Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bến Cầu1220
2Huyện Châu Thành146110
3Huyện Dương Minh Châu630
4Huyện Gò Dầu410
5Huyện Hòa Thành14190
6Huyện Tân Biên5400
7Huyện Tân Châu760
8Huyện Trảng Bàng900
9Thành phố Tây Ninh49250

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.205 · Branch · Slug: 530376e2d2eedaa108d66298f148a6b79c5c2ad7