Xếp hạng

Tất cả / Tây Ninh

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Tây Ninh Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bến Cầu1120
2Huyện Châu Thành144110
3Huyện Dương Minh Châu430
4Huyện Tân Biên4100
5Huyện Hòa Thành13190
6Huyện Gò Dầu310
7Huyện Tân Châu460
8Huyện Trảng Bàng500
9Thành phố Tây Ninh38230

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.10 · Branch · Slug: fb002b17f38b856ea40f018e69852414373a5b1e