Xếp hạng

Tất cả / Tây Ninh

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Tây Ninh Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bến Cầu4640
2Huyện Châu Thành221540
3Huyện Dương Minh Châu6131
4Huyện Gò Dầu2750
5Huyện Hòa Thành2871
6Huyện Tân Biên14170
7Huyện Tân Châu2490
8Huyện Trảng Bàng4141
9Thành phố Tây Ninh2061042

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v2.3.29 · Branch · Slug: 4623a723064c2c0d3ed86c1e7ce347d5473ffa2d