none

Xếp hạng

Tất cả / Tây Ninh

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Tây Ninh Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bến Cầu1320
2Huyện Châu Thành149110
3Huyện Dương Minh Châu630
4Huyện Gò Dầu410
5Huyện Hòa Thành15190
6Huyện Tân Biên6000
7Huyện Tân Châu860
8Huyện Trảng Bàng900
9Thành phố Tây Ninh52270

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.309 · Branch · Slug: 92e62783cd3f011f910a1a00759f242205920112