Xếp hạng

Tất cả / Tây Ninh

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Tây Ninh Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bến Cầu4540
2Huyện Châu Thành220540
3Huyện Dương Minh Châu5131
4Huyện Tân Biên13970
5Huyện Hòa Thành2871
6Huyện Gò Dầu2650
7Huyện Tân Châu2280
8Huyện Trảng Bàng4141
9Thành phố Tây Ninh2011042

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Thu Feb 22 08:44:27 UTC 2018 · Version: 1593 · Branch · Slug: 68748201a6dcad236530fee886deee4d9dbd2d10