none

Xếp hạng

Tất cả / Sơn La

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Sơn La Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bắc Yên5020
2Huyện Mai Sơn303210
3Huyện Mộc Châu193820
4Huyện Mường La1520
5Huyện Phù Yên1010
6Huyện Quỳnh Nhai340
7Huyện Sông Mã500
8Huyện Thuận Châu1310
9Huyện Yên Châu200
10Thành phố Sơn La676760
11Huyện Sốp Cộp2540
12Huyện Vân Hồ270
VioEdu

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1115 · Branch · Slug: 10e222cf34449126c8bcb5f64b44d826728d35be