Xếp hạng

Tất cả / Sơn La

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Sơn La Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bắc Yên5920
2Huyện Mai Sơn313220
3Huyện Mộc Châu220830
4Huyện Mường La1720
5Huyện Phù Yên1210
6Huyện Quỳnh Nhai440
7Huyện Sông Mã500
8Huyện Thuận Châu1720
9Huyện Yên Châu500
10Thành phố Sơn La701770
11Huyện Sốp Cộp2740
12Huyện Vân Hồ370
VioEdu

Điểm cao nhất quốc gia

    Điểm cao nhất địa phương

    ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

    ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

    © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
    Created at: · Version: v3.3.1132 · Branch · Slug: c0e4608602da66d30d79f09d562a6d63c6ac2854