Xếp hạng

Tất cả / Sơn La

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Sơn La Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bắc Yên4130
2Huyện Mai Sơn463430
3Huyện Mộc Châu159240
4Huyện Mường La4830
5Huyện Phù Yên8490
6Huyện Quỳnh Nhai1000
7Huyện Sông Mã310
8Huyện Thuận Châu7220
9Huyện Yên Châu2310
10Thành phố Sơn La2.551580
11Huyện Sốp Cộp1220
12Huyện Vân Hồ200

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Thu Feb 22 08:44:27 UTC 2018 · Version: 1593 · Branch · Slug: 68748201a6dcad236530fee886deee4d9dbd2d10