none

Xếp hạng

Tất cả / Sơn La

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Sơn La Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bắc Yên4720
2Huyện Mai Sơn28940
3Huyện Mộc Châu317790
4Huyện Mường La2410
5Huyện Phù Yên1500
6Huyện Quỳnh Nhai100
7Huyện Sông Mã200
8Huyện Thuận Châu3800
9Huyện Yên Châu800
10Thành phố Sơn La1,751550
11Huyện Sốp Cộp2210
12Huyện Vân Hồ100

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.309 · Branch · Slug: 92e62783cd3f011f910a1a00759f242205920112