Xếp hạng

Tất cả / Sơn La

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Sơn La Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bắc Yên4520
2Huyện Mai Sơn25030
3Huyện Mộc Châu253670
4Huyện Mường La1510
5Huyện Phù Yên1100
6Huyện Quỳnh Nhai100
7Huyện Sông Mã100
8Huyện Thuận Châu3100
9Huyện Yên Châu300
10Thành phố Sơn La1,674500
11Huyện Sốp Cộp1910
12Huyện Vân Hồ100

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.10 · Branch · Slug: fb002b17f38b856ea40f018e69852414373a5b1e