none

Xếp hạng

Tất cả / Sơn La

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Sơn La Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bắc Yên4620
2Huyện Mai Sơn285200
3Huyện Mộc Châu164790
4Huyện Mường La1210
5Huyện Phù Yên600
6Huyện Quỳnh Nhai120
7Huyện Sông Mã300
8Huyện Thuận Châu1110
9Huyện Yên Châu200
10Thành phố Sơn La619680
11Huyện Sốp Cộp2340
12Huyện Vân Hồ260
VioEdu

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.109 · Branch · Slug: 502556ec38381cc352cfbdf2b4e17b27fa40bc37