Xếp hạng

Tất cả / Sơn La

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Sơn La Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bắc Yên4620
2Huyện Mai Sơn27440
3Huyện Mộc Châu300780
4Huyện Mường La2310
5Huyện Phù Yên1400
6Huyện Quỳnh Nhai100
7Huyện Sông Mã200
8Huyện Thuận Châu3700
9Huyện Yên Châu800
10Thành phố Sơn La1,733540
11Huyện Sốp Cộp2110
12Huyện Vân Hồ100

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.205 · Branch · Slug: 530376e2d2eedaa108d66298f148a6b79c5c2ad7