Xếp hạng

Tất cả / 

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI  Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bắc Yên4620
2Huyện Mai Sơn26630
3Huyện Mộc Châu294780
4Huyện Mường La1710
5Huyện Phù Yên1300
6Huyện Quỳnh Nhai100
7Huyện Sông Mã100
8Huyện Thuận Châu3400
9Huyện Yên Châu700
10Thành phố Sơn La1,714520
11Huyện Sốp Cộp2110
12Huyện Vân Hồ100

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.195 · Branch · Slug: f89e60c46ea8657a9397c22131b4475c9a001c60