Xếp hạng

Tất cả / Sơn La

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Sơn La Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bắc Yên4230
2Huyện Mai Sơn472440
3Huyện Mộc Châu203570
4Huyện Mường La4930
5Huyện Phù Yên8890
6Huyện Quỳnh Nhai1100
7Huyện Sông Mã311
8Huyện Thuận Châu7320
9Huyện Yên Châu2510
10Thành phố Sơn La2.577600
11Huyện Sốp Cộp1320
12Huyện Vân Hồ200

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v2.3.29 · Branch · Slug: 4623a723064c2c0d3ed86c1e7ce347d5473ffa2d