Xếp hạng

Tất cả / Sóc Trăng

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Sóc Trăng Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Cù Lao Dung230
2Huyện Kế Sách112321
3Huyện Long Phú400
4Huyện Mỹ Tú500
5Huyện Mỹ Xuyên35360
6Huyện Thạnh Trị1430
7Thị Xã Vĩnh Châu372
8Thành phố Sóc Trăng447876
9Thị Xã Ngã Năm333
10Huyện Châu Thành2211
11Huyện Trần Đề20362

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Thu Feb 22 08:44:27 UTC 2018 · Version: 1593 · Branch · Slug: 68748201a6dcad236530fee886deee4d9dbd2d10