Xếp hạng

Tất cả / Sóc Trăng

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Sóc Trăng Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Cù Lao Dung1550
2Huyện Kế Sách136221
3Huyện Long Phú401
4Huyện Mỹ Tú500
5Huyện Mỹ Xuyên40841
6Huyện Thạnh Trị1440
7Thị Xã Vĩnh Châu3162
8Thành phố Sóc Trăng4771246
9Thị Xã Ngã Năm783
10Huyện Châu Thành3011
11Huyện Trần Đề29532

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v2.5.1 · Branch · Slug: 489f6dfcc42e78aa5ccc60d2d9cc8c9d58fd3c9c