Xếp hạng

Tất cả / Sóc Trăng

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Sóc Trăng Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Cù Lao Dung100
2Huyện Kế Sách7620
3Huyện Long Phú010
4Huyện Mỹ Tú210
5Huyện Mỹ Xuyên10530
6Huyện Thạnh Trị300
7Thị Xã Vĩnh Châu100
8Thành phố Sóc Trăng79110
9Thị Xã Ngã Năm390
10Huyện Châu Thành210
11Huyện Trần Đề3230

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.10 · Branch · Slug: fb002b17f38b856ea40f018e69852414373a5b1e