none

Xếp hạng

Tất cả / Sóc Trăng

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Sóc Trăng Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Cù Lao Dung200
2Huyện Kế Sách111100
3Huyện Long Phú110
4Huyện Mỹ Tú210
5Huyện Mỹ Xuyên11550
6Huyện Thạnh Trị400
7Thị Xã Vĩnh Châu300
8Thành phố Sóc Trăng99130
9Thị Xã Ngã Năm390
10Huyện Châu Thành210
11Huyện Trần Đề6230

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.309 · Branch · Slug: 92e62783cd3f011f910a1a00759f242205920112