none

Xếp hạng

Tất cả / Phú Yên

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Phú Yên Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Đồng Xuân610
2Huyện Phú Hòa7740
3Huyện Sơn Hòa1800
4Thị xã Sông Cầu2320
5Huyện Sông Hinh2010
6Huyện Tuy An950
7Thành phố Tuy Hòa58160
8Huyện Tây Hòa6450
9Huyện Đông Hòa3230

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.309 · Branch · Slug: 92e62783cd3f011f910a1a00759f242205920112