Xếp hạng

Tất cả / Phú Yên

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Phú Yên Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Đồng Xuân2530
2Huyện Phú Hòa361420
3Huyện Sơn Hòa1500
4Thị xã Sông Cầu4512
5Huyện Sông Hinh5630
6Huyện Tuy An42191
7Thành phố Tuy Hòa294372
8Huyện Tây Hòa127331
9Huyện Đông Hòa128479

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v2.5.1 · Branch · Slug: 489f6dfcc42e78aa5ccc60d2d9cc8c9d58fd3c9c