Xếp hạng

Tất cả / Phú Yên

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Phú Yên Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Đồng Xuân500
2Huyện Phú Hòa5930
3Huyện Sơn Hòa1100
4Thị xã Sông Cầu2220
5Huyện Sông Hinh1100
6Huyện Tuy An350
7Thành phố Tuy Hòa40110
8Huyện Tây Hòa4740
9Huyện Đông Hòa1930

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.10 · Branch · Slug: fb002b17f38b856ea40f018e69852414373a5b1e