Xếp hạng

Tất cả / Phú Yên

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Phú Yên Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Đồng Xuân600
2Huyện Phú Hòa6330
3Huyện Sơn Hòa1400
4Thị xã Sông Cầu2220
5Huyện Sông Hinh1510
6Huyện Tuy An650
7Thành phố Tuy Hòa48110
8Huyện Tây Hòa5040
9Huyện Đông Hòa2230

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.195 · Branch · Slug: f89e60c46ea8657a9397c22131b4475c9a001c60