Xếp hạng

Tất cả / Phú Yên

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Phú Yên Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Đồng Xuân2430
2Huyện Phú Hòa352410
3Huyện Sơn Hòa1300
4Thị xã Sông Cầu4012
5Huyện Sông Hinh5430
6Huyện Tuy An38181
7Thành phố Tuy Hòa284372
8Huyện Tây Hòa120331
9Huyện Đông Hòa120467

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Thu Feb 22 08:44:27 UTC 2018 · Version: 1593 · Branch · Slug: 68748201a6dcad236530fee886deee4d9dbd2d10