Xếp hạng

Tất cả / Phú Thọ

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Phú Thọ Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Cẩm Khê394620
2Huyện Đoan Hùng4711440
3Huyện Hạ Hòa226730
4Huyện Lâm Thao1,862940
5Huyện Phù Ninh2,0203620
6Huyện Tam Nông876190
7Huyện Thanh Ba185450
8Huyện Thanh Sơn500460
9Huyện Thanh Thủy4471000
10Huyện Yên Lập34950
11Thành phố Việt Trì6,4233580
12Thị xã Phú Thọ9092400
13Huyện Tân Sơn150130

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.16 · Branch · Slug: 141602da1c1c5e417d4f6edf51a39106699fd64e