Xếp hạng

Tất cả / Ninh Bình

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Ninh Bình Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Gia Viễn234270
2Huyện Hoa Lư1.060320
3Huyện Kim Sơn2.5634875
4Huyện Nho Quan3.186543
5Huyện Yên Khánh1.2661623
6Huyện Yên Mô506646
7Thành phố Ninh Bình2.0381995
8Thị xã Tam Điệp4421151

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.0.12 · Branch · Slug: 480e3a41807aa6a7adfda2b3e753f33bcfd9fef8