Xếp hạng

Tất cả / Ninh Bình

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Ninh Bình Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Gia Viễn193210
2Huyện Hoa Lư1.010270
3Huyện Kim Sơn1.3721595
4Huyện Nho Quan3.111391
5Huyện Yên Khánh1.0711062
6Huyện Yên Mô408236
7Thành phố Ninh Bình1.7241645
8Thị xã Tam Điệp3411091

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Thu Feb 22 08:44:27 UTC 2018 · Version: 1593 · Branch · Slug: 68748201a6dcad236530fee886deee4d9dbd2d10