Xếp hạng

Tất cả / Ninh Bình

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Ninh Bình Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Gia Viễn388140
2Huyện Hoa Lư906460
3Huyện Kim Sơn5,7157780
4Huyện Nho Quan2,600540
5Huyện Yên Khánh2,5442660
6Huyện Yên Mô624120
7Thành phố Ninh Bình5,8502320
8Thị xã Tam Điệp7591240

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.0 · Branch · Slug: 8363a378d9d864320bbabe594d8c5dc3ce34a795