Xếp hạng

Tất cả / Ninh Bình

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Ninh Bình Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Gia Viễn491160
2Huyện Hoa Lư1,001470
3Huyện Kim Sơn5,9697990
4Huyện Nho Quan2,835570
5Huyện Yên Khánh2,9952810
6Huyện Yên Mô715140
7Thành phố Ninh Bình6,5662510
8Thị xã Tam Điệp1,0521540

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.205 · Branch · Slug: 530376e2d2eedaa108d66298f148a6b79c5c2ad7