Xếp hạng

Tất cả / Ninh Bình

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Ninh Bình Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Gia Viễn448140
2Huyện Hoa Lư971460
3Huyện Kim Sơn5,7917830
4Huyện Nho Quan2,718550
5Huyện Yên Khánh2,8242720
6Huyện Yên Mô681120
7Thành phố Ninh Bình6,3242440
8Thị xã Tam Điệp9081490

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.16 · Branch · Slug: 141602da1c1c5e417d4f6edf51a39106699fd64e