none

Xếp hạng

Tất cả / Lào Cai

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Lào Cai Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bắc Hà1610
2Huyện Bảo Thắng29120
3Huyện Bảo Yên2870
4Huyện Bát Xát800
5Huyện Mường Khương2200
6Huyện Sa Pa7030
7Huyện Si Ma Cai1100
8Huyện Văn Bàn2710
9Thành phố Lào Cai1,004150

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.309 · Branch · Slug: 92e62783cd3f011f910a1a00759f242205920112