Xếp hạng

Tất cả / 

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI  Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bắc Hà1010
2Huyện Bảo Thắng22820
3Huyện Bảo Yên2440
4Huyện Bát Xát400
5Huyện Mường Khương800
6Huyện Sa Pa5410
7Huyện Si Ma Cai800
8Huyện Văn Bàn1510
9Thành phố Lào Cai868110

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.10 · Branch · Slug: fb002b17f38b856ea40f018e69852414373a5b1e