Xếp hạng

Tất cả / Lạng Sơn

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Lạng Sơn Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bắc Sơn1411
2Huyện Bình Gia600
3Huyện Cao Lộc8430
4Huyện Chi Lăng1210
5Huyện Đình Lập100
6Huyện Hữu Lũng1740
7Huyện Lộc Bình271080
8Huyện Tràng Định28390
9Huyện Văn Lãng220
10Huyện Văn Quan400
11Thành phố Lạng Sơn1751611

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

   ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

   ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

   © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
   Created at: Thu Jan 18 03:29:49 UTC 2018 · Version: 1462 · Branch · Slug: 088b0707a5764cfbf4df216b013228645dd7b08b