Xếp hạng

Tất cả / Lạng Sơn

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Lạng Sơn Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bắc Sơn1611
2Huyện Bình Gia700
3Huyện Cao Lộc11230
4Huyện Chi Lăng1510
5Huyện Đình Lập100
6Huyện Hữu Lũng2550
7Huyện Lộc Bình581520
8Huyện Tràng Định39390
9Huyện Văn Lãng320
10Huyện Văn Quan400
11Thành phố Lạng Sơn2351981

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v2.3.29 · Branch · Slug: 4623a723064c2c0d3ed86c1e7ce347d5473ffa2d