Xếp hạng

Tất cả / Lạng Sơn

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Lạng Sơn Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bắc Sơn1400
2Huyện Bình Gia400
3Huyện Cao Lộc12100
4Huyện Chi Lăng900
5Huyện Đình Lập000
6Huyện Hữu Lũng1300
7Huyện Lộc Bình4210
8Huyện Tràng Định113110
9Huyện Văn Lãng600
10Huyện Văn Quan300
11Thành phố Lạng Sơn5971660

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.205 · Branch · Slug: 530376e2d2eedaa108d66298f148a6b79c5c2ad7