none

Xếp hạng

Tất cả / Lạng Sơn

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Lạng Sơn Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bắc Sơn1700
2Huyện Bình Gia400
3Huyện Cao Lộc12300
4Huyện Chi Lăng1100
5Huyện Đình Lập000
6Huyện Hữu Lũng1400
7Huyện Lộc Bình4410
8Huyện Tràng Định113110
9Huyện Văn Lãng600
10Huyện Văn Quan310
11Thành phố Lạng Sơn6051670
VioEdu

Điểm cao nhất quốc gia

  VioEdu

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu
  VioEdu
  VioEdu
  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.1.318 · Branch · Slug: 0dd10ddc049776d1c636ee0957da2a85c4cf69ea