none

Xếp hạng

Tất cả / Lạng Sơn

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Lạng Sơn Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bắc Sơn1420
2Huyện Bình Gia350
3Huyện Cao Lộc7330
4Huyện Chi Lăng600
5Huyện Đình Lập100
6Huyện Hữu Lũng400
7Huyện Lộc Bình320
8Huyện Tràng Định4150
9Huyện Văn Lãng400
10Huyện Văn Quan200
11Thành phố Lạng Sơn5302370
VioEdu

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.109 · Branch · Slug: 502556ec38381cc352cfbdf2b4e17b27fa40bc37