Xếp hạng

Tất cả / Lạng Sơn

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Lạng Sơn Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bắc Sơn1000
2Huyện Bình Gia400
3Huyện Cao Lộc11800
4Huyện Chi Lăng700
5Huyện Đình Lập000
6Huyện Hữu Lũng1100
7Huyện Lộc Bình4010
8Huyện Tràng Định105110
9Huyện Văn Lãng600
10Huyện Văn Quan200
11Thành phố Lạng Sơn5701470

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.16 · Branch · Slug: 141602da1c1c5e417d4f6edf51a39106699fd64e