Xếp hạng

Tất cả / Lạng Sơn

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Lạng Sơn Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bắc Sơn600
2Huyện Bình Gia400
3Huyện Cao Lộc11500
4Huyện Chi Lăng600
5Huyện Đình Lập000
6Huyện Hữu Lũng1100
7Huyện Lộc Bình3910
8Huyện Tràng Định102110
9Huyện Văn Lãng600
10Huyện Văn Quan200
11Thành phố Lạng Sơn5341360

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.0 · Branch · Slug: 8363a378d9d864320bbabe594d8c5dc3ce34a795