none

Xếp hạng

Tất cả / Lạng Sơn

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Lạng Sơn Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bắc Sơn2120
2Huyện Bình Gia390
3Huyện Cao Lộc7730
4Huyện Chi Lăng700
5Huyện Đình Lập100
6Huyện Hữu Lũng400
7Huyện Lộc Bình620
8Huyện Tràng Định4150
9Huyện Văn Lãng400
10Huyện Văn Quan300
11Thành phố Lạng Sơn5882480
VioEdu

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1115 · Branch · Slug: 10e222cf34449126c8bcb5f64b44d826728d35be