Xếp hạng

Tất cả / Lâm Đồng

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Lâm Đồng Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bảo Lâm1600
2Huyện Cát Tiên430
3Huyện Đạ Huoai500
4Huyện Đạ Tẻh16600
5Huyện Di Linh4040
6Huyện Đơn Dương14800
7Huyện Đức Trọng2,615470
8Huyện Lạc Dương300
9Huyện Lâm Hà5500
10Thành phố Đà Lạt4420
11Thành phố Bảo Lộc2700
12Đam Rông1610

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.10 · Branch · Slug: fb002b17f38b856ea40f018e69852414373a5b1e