Xếp hạng

Tất cả / Lâm Đồng

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Lâm Đồng Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bảo Lâm2400
2Huyện Cát Tiên430
3Huyện Đạ Huoai700
4Huyện Đạ Tẻh16900
5Huyện Di Linh4840
6Huyện Đơn Dương15000
7Huyện Đức Trọng2,707530
8Huyện Lạc Dương400
9Huyện Lâm Hà6200
10Thành phố Đà Lạt5220
11Thành phố Bảo Lộc3310
12Đam Rông1610

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.195 · Branch · Slug: f89e60c46ea8657a9397c22131b4475c9a001c60