Xếp hạng

Tất cả / Lâm Đồng

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Lâm Đồng Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bảo Lâm2350
2Huyện Cát Tiên410
3Huyện Đạ Huoai1300
4Huyện Đạ Tẻh19170
5Huyện Di Linh8940
6Huyện Đơn Dương15210
7Huyện Đức Trọng2,450580
8Huyện Lạc Dương200
9Huyện Lâm Hà31140
10Thành phố Đà Lạt4170
11Thành phố Bảo Lộc3480
12Đam Rông2020
VioEdu

Điểm cao nhất quốc gia

    Điểm cao nhất địa phương

    ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

    ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

    © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
    Created at: · Version: v3.3.1132 · Branch · Slug: c0e4608602da66d30d79f09d562a6d63c6ac2854