Xếp hạng

Tất cả / Lâm Đồng

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Lâm Đồng Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bảo Lâm4320
2Huyện Cát Tiên1520
3Huyện Đạ Huoai2102
4Huyện Đạ Tẻh15170
5Huyện Di Linh16513
6Huyện Đơn Dương21432
7Huyện Đức Trọng3.2941241
8Huyện Lạc Dương910
9Huyện Lâm Hà15640
10Thành phố Đà Lạt197212
11Thành phố Bảo Lộc185241
12Đam Rông3820

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Thu Feb 22 08:44:27 UTC 2018 · Version: 1593 · Branch · Slug: 68748201a6dcad236530fee886deee4d9dbd2d10