Xếp hạng

Tất cả / Lâm Đồng

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Lâm Đồng Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bảo Lâm2700
2Huyện Cát Tiên430
3Huyện Đạ Huoai900
4Huyện Đạ Tẻh17100
5Huyện Di Linh5040
6Huyện Đơn Dương15100
7Huyện Đức Trọng2,736530
8Huyện Lạc Dương500
9Huyện Lâm Hà6930
10Thành phố Đà Lạt5530
11Thành phố Bảo Lộc3710
12Đam Rông1810

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.205 · Branch · Slug: 530376e2d2eedaa108d66298f148a6b79c5c2ad7