Xếp hạng

Tất cả / Lâm Đồng

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Lâm Đồng Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bảo Lâm3420
2Huyện Cát Tiên1220
3Huyện Đạ Huoai1802
4Huyện Đạ Tẻh11460
5Huyện Di Linh13413
6Huyện Đơn Dương16632
7Huyện Đức Trọng2.8861141
8Huyện Lạc Dương710
9Huyện Lâm Hà12740
10Thành phố Đà Lạt182212
11Thành phố Bảo Lộc177231
12Đam Rông3320

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

   ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

   ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

   © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
   Created at: Thu Jan 18 03:29:49 UTC 2018 · Version: 1462 · Branch · Slug: 088b0707a5764cfbf4df216b013228645dd7b08b