Xếp hạng

Tất cả / Kon Tum

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Kon Tum Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Đắk Glei1651
2Huyện Đắk Hà1250
3Huyện Đắk Tô4390
4Huyện Kon Plông1300
5Huyện Kon Rẫy220
6Huyện Ngọc Hồi315390
7Huyện Sa Thầy6150
8Thành phố Kon Tum2611383
9Huyện Tumơrông310
10Huyện Ia H'Drai200

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Thu Feb 22 08:44:27 UTC 2018 · Version: 1593 · Branch · Slug: 68748201a6dcad236530fee886deee4d9dbd2d10