Xếp hạng

Tất cả / Kon Tum

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Kon Tum Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Đắk Glei510
2Huyện Đắk Hà500
3Huyện Đắk Tô1210
4Huyện Kon Plông000
5Huyện Kon Rẫy000
6Huyện Ngọc Hồi22060
7Huyện Sa Thầy1210
8Thành phố Kon Tum4110
9Huyện Tumơrông000
10Huyện Ia H'Drai000

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.0 · Branch · Slug: 8363a378d9d864320bbabe594d8c5dc3ce34a795