Xếp hạng

Tất cả / Kon Tum

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Kon Tum Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Đắk Glei610
2Huyện Đắk Hà600
3Huyện Đắk Tô1810
4Huyện Kon Plông000
5Huyện Kon Rẫy010
6Huyện Ngọc Hồi22980
7Huyện Sa Thầy1410
8Thành phố Kon Tum5010
9Huyện Tumơrông000
10Huyện Ia H'Drai000

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.204 · Branch · Slug: b2acfb40933e6813eb2e3f7047682f388e58669e