Xếp hạng

Tất cả / Kon Tum

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Kon Tum Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Đắk Glei1120
2Huyện Đắk Hà1120
3Huyện Đắk Tô1210
4Huyện Kon Plông400
5Huyện Kon Rẫy010
6Huyện Ngọc Hồi13340
7Huyện Sa Thầy600
8Thành phố Kon Tum5160
9Huyện Tumơrông100
10Huyện Ia H'Drai000
VioEdu

Điểm cao nhất quốc gia

    Điểm cao nhất địa phương

    ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

    ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

    © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
    Created at: · Version: v3.3.1132 · Branch · Slug: c0e4608602da66d30d79f09d562a6d63c6ac2854