Xếp hạng

Tất cả / Kon Tum

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Kon Tum Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Đắk Glei2151
2Huyện Đắk Hà1350
3Huyện Đắk Tô4790
4Huyện Kon Plông1400
5Huyện Kon Rẫy220
6Huyện Ngọc Hồi324390
7Huyện Sa Thầy6550
8Thành phố Kon Tum2671403
9Huyện Tumơrông310
10Huyện Ia H'Drai200

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Thu Apr 5 03:28:02 UTC 2018 · Version: 1806 · Branch · Slug: 01ffa3dd37b5a03f1b92bec862d716ec8294e8e7