Xếp hạng

Tất cả / Khánh Hòa

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Khánh Hòa Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Diên Khánh57152
2Huyện Khánh Sơn1000
3Huyện Khánh Vĩnh1310
4Thị xã Ninh Hòa4281
5Huyện Vạn Ninh4791
6Thành phố Nha Trang5781344
7Thành phố Cam Ranh183120
8Huyện Cam Lâm4020

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v2.5.1 · Branch · Slug: 489f6dfcc42e78aa5ccc60d2d9cc8c9d58fd3c9c