Xếp hạng

Tất cả / Khánh Hòa

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Khánh Hòa Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Diên Khánh2610
2Huyện Khánh Sơn210
3Huyện Khánh Vĩnh110
4Thị xã Ninh Hòa2120
5Huyện Vạn Ninh1030
6Thành phố Nha Trang96290
7Thành phố Cam Ranh6600
8Huyện Cam Lâm1110

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.10 · Branch · Slug: fb002b17f38b856ea40f018e69852414373a5b1e