Xếp hạng

Tất cả / Hưng Yên

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Hưng Yên Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Ân Thi25465
2Huyện Khoái Châu352305
3Huyện Kim Động168113
4Huyện Mỹ Hào304212
5Huyện Phù Cừ609596
6Huyện Tiên Lữ412401
7Huyện Văn Giang171310
8Huyện Văn Lâm244192
9Huyện Yên Mỹ50591
10Thành phố Hưng Yên5031193
11Xã Trung Nghĩa000

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Thu Feb 22 08:44:27 UTC 2018 · Version: 1593 · Branch · Slug: 68748201a6dcad236530fee886deee4d9dbd2d10