Xếp hạng

Tất cả / Hưng Yên

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Hưng Yên Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Ân Thi11920
2Huyện Khoái Châu13160
3Huyện Kim Động6050
4Huyện Mỹ Hào216250
5Huyện Phù Cừ12310
6Huyện Tiên Lữ130280
7Huyện Văn Giang10890
8Huyện Văn Lâm6320
9Huyện Yên Mỹ8540
10Thành phố Hưng Yên3002040
11Xã Trung Nghĩa000

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.10 · Branch · Slug: fb002b17f38b856ea40f018e69852414373a5b1e