Xếp hạng

Tất cả / Hòa Bình

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Hòa Bình Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Cao Phong550
2Huyện Đà Bắc600
3Huyện Kim Bôi2300
4Huyện Kỳ Sơn820
5Huyện Lạc Sơn910
6Huyện Lạc Thủy760
7Huyện Lương Sơn3380
8Huyện Mai Châu500
9Huyện Tân Lạc2530
10Huyện Yên Thủy3730
11Thành phố Hòa Bình7543101

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Thu Feb 22 08:44:27 UTC 2018 · Version: 1593 · Branch · Slug: 68748201a6dcad236530fee886deee4d9dbd2d10