Xếp hạng

Tất cả / Hòa Bình

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Hòa Bình Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Cao Phong550
2Huyện Đà Bắc600
3Huyện Kim Bôi2600
4Huyện Kỳ Sơn930
5Huyện Lạc Sơn910
6Huyện Lạc Thủy870
7Huyện Lương Sơn39100
8Huyện Mai Châu500
9Huyện Tân Lạc2530
10Huyện Yên Thủy4130
11Thành phố Hòa Bình8083201

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.0.12 · Branch · Slug: 480e3a41807aa6a7adfda2b3e753f33bcfd9fef8