Xếp hạng

Tất cả / 

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI  Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Cao Phong420
2Huyện Đà Bắc310
3Huyện Kim Bôi7910
4Huyện Kỳ Sơn810
5Huyện Lạc Sơn1200
6Huyện Lạc Thủy1010
7Huyện Lương Sơn1100
8Huyện Mai Châu720
9Huyện Tân Lạc210
10Huyện Yên Thủy9130
11Thành phố Hòa Bình8082770

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.16 · Branch · Slug: 141602da1c1c5e417d4f6edf51a39106699fd64e