Xếp hạng

Tất cả / Hòa Bình

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Hòa Bình Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Cao Phong520
2Huyện Đà Bắc410
3Huyện Kim Bôi8910
4Huyện Kỳ Sơn810
5Huyện Lạc Sơn1400
6Huyện Lạc Thủy1310
7Huyện Lương Sơn1500
8Huyện Mai Châu820
9Huyện Tân Lạc610
10Huyện Yên Thủy10730
11Thành phố Hòa Bình8522910

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.205 · Branch · Slug: 530376e2d2eedaa108d66298f148a6b79c5c2ad7