Xếp hạng

Tất cả / Hòa Bình

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Hòa Bình Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Cao Phong220
2Huyện Đà Bắc410
3Huyện Kim Bôi7010
4Huyện Kỳ Sơn710
5Huyện Lạc Sơn1100
6Huyện Lạc Thủy600
7Huyện Lương Sơn1000
8Huyện Mai Châu720
9Huyện Tân Lạc210
10Huyện Yên Thủy8030
11Thành phố Hòa Bình7862730

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.0 · Branch · Slug: 8363a378d9d864320bbabe594d8c5dc3ce34a795