Xếp hạng

Tất cả / Hải Dương

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Hải Dương Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bình Giang51120
2Huyện Cẩm Giàng7800
3Huyện Chí Linh10920
4Huyện Gia Lộc74430
5Huyện Kim Thành6800
6Huyện Kinh Môn15600
7Huyện Nam Sách22000
8Huyện Ninh Giang1,85420
9Huyện Thanh Hà11520
10Huyện Thanh Miện43750
11Huyện Tứ Kỳ23720
12Thành phố Hải Dương17070

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.205 · Branch · Slug: 530376e2d2eedaa108d66298f148a6b79c5c2ad7