Xếp hạng

Tất cả / Hải Dương

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Hải Dương Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bình Giang12660
2Huyện Cẩm Giàng5820
3Huyện Chí Linh12140
4Huyện Gia Lộc28180
5Huyện Kim Thành6010
6Huyện Kinh Môn12550
7Huyện Nam Sách10580
8Huyện Ninh Giang58020
9Huyện Thanh Hà6380
10Huyện Thanh Miện34530
11Huyện Tứ Kỳ12940
12Thành phố Hải Dương13150

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

   ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

   ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

   © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
   Created at: Tue Jan 23 04:48:17 UTC 2018 · Version: 1481 · Branch · Slug: c7ace194b940d0de1b8b7c64d062407749efda0d