Xếp hạng

Tất cả / Hải Dương

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Hải Dương Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bình Giang14360
2Huyện Cẩm Giàng7730
3Huyện Chí Linh14540
4Huyện Gia Lộc33590
5Huyện Kim Thành6910
6Huyện Kinh Môn14370
7Huyện Nam Sách13680
8Huyện Ninh Giang87320
9Huyện Thanh Hà9390
10Huyện Thanh Miện45930
11Huyện Tứ Kỳ14350
12Thành phố Hải Dương15260

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Thu Feb 22 08:44:27 UTC 2018 · Version: 1593 · Branch · Slug: 68748201a6dcad236530fee886deee4d9dbd2d10