Xếp hạng

Tất cả / 

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI  Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bình Giang39610
2Huyện Cẩm Giàng5800
3Huyện Chí Linh8620
4Huyện Gia Lộc66830
5Huyện Kim Thành5200
6Huyện Kinh Môn12500
7Huyện Nam Sách18100
8Huyện Ninh Giang1,52810
9Huyện Thanh Hà9820
10Huyện Thanh Miện37750
11Huyện Tứ Kỳ17320
12Thành phố Hải Dương13140

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.10 · Branch · Slug: fb002b17f38b856ea40f018e69852414373a5b1e