none

Xếp hạng

Tất cả / 

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI  Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bình Giang54820
2Huyện Cẩm Giàng8800
3Huyện Chí Linh12430
4Huyện Gia Lộc77230
5Huyện Kim Thành7900
6Huyện Kinh Môn17000
7Huyện Nam Sách23500
8Huyện Ninh Giang1,89760
9Huyện Thanh Hà11820
10Huyện Thanh Miện47460
11Huyện Tứ Kỳ25320
12Thành phố Hải Dương201110

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.309 · Branch · Slug: 92e62783cd3f011f910a1a00759f242205920112