Xếp hạng

Tất cả / Hải Dương

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Hải Dương Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bình Giang18960
2Huyện Cẩm Giàng8030
3Huyện Chí Linh17140
4Huyện Gia Lộc35190
5Huyện Kim Thành7810
6Huyện Kinh Môn15270
7Huyện Nam Sách15090
8Huyện Ninh Giang1.08920
9Huyện Thanh Hà9890
10Huyện Thanh Miện49640
11Huyện Tứ Kỳ15550
12Thành phố Hải Dương18560

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v2.5.1 · Branch · Slug: 489f6dfcc42e78aa5ccc60d2d9cc8c9d58fd3c9c