Xếp hạng

Tất cả / Hải Dương

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Hải Dương Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bình Giang49120
2Huyện Cẩm Giàng7300
3Huyện Chí Linh9920
4Huyện Gia Lộc72830
5Huyện Kim Thành6000
6Huyện Kinh Môn14700
7Huyện Nam Sách21000
8Huyện Ninh Giang1,79610
9Huyện Thanh Hà10920
10Huyện Thanh Miện41950
11Huyện Tứ Kỳ22220
12Thành phố Hải Dương14840

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.195 · Branch · Slug: f89e60c46ea8657a9397c22131b4475c9a001c60