Xếp hạng

Tất cả / Hà Tĩnh

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Hà Tĩnh Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Cẩm Xuyên1811
2Huyện Can Lộc4980
3Huyện Đức Thọ186170
4Huyện Hương Khê2021
5Huyện Hương Sơn73100
6Huyện Kỳ Anh7740
7Huyện Nghi Xuân10330
8Huyện Thạch Hà21080
9Huyện Vũ Quang2710
10Thành phố Hà Tĩnh58120
11Thị xã Hồng Lĩnh57100
12Huyện Lộc Hà21130

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Thu Feb 22 08:44:27 UTC 2018 · Version: 1593 · Branch · Slug: 68748201a6dcad236530fee886deee4d9dbd2d10