none

Xếp hạng

Tất cả / Hà Tĩnh

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Hà Tĩnh Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Cẩm Xuyên1700
2Huyện Can Lộc5630
3Huyện Đức Thọ8450
4Huyện Hương Khê2900
5Huyện Hương Sơn8910
6Huyện Kỳ Anh8620
7Huyện Nghi Xuân6840
8Huyện Thạch Hà8510
9Huyện Vũ Quang2300
10Thành phố Hà Tĩnh65320
11Thị xã Hồng Lĩnh15040
12Huyện Lộc Hà72320

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.309 · Branch · Slug: 92e62783cd3f011f910a1a00759f242205920112