Xếp hạng

Tất cả / Hà Tĩnh

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Hà Tĩnh Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Cẩm Xuyên800
2Huyện Can Lộc3430
3Huyện Đức Thọ4950
4Huyện Hương Khê1600
5Huyện Hương Sơn6510
6Huyện Kỳ Anh6820
7Huyện Nghi Xuân5510
8Huyện Thạch Hà5210
9Huyện Vũ Quang1600
10Thành phố Hà Tĩnh45920
11Thị xã Hồng Lĩnh13900
12Huyện Lộc Hà56210

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.10 · Branch · Slug: fb002b17f38b856ea40f018e69852414373a5b1e