Xếp hạng

Tất cả / Hà Tĩnh

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Hà Tĩnh Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Cẩm Xuyên1200
2Huyện Can Lộc4130
3Huyện Đức Thọ6650
4Huyện Hương Khê2200
5Huyện Hương Sơn8210
6Huyện Kỳ Anh7320
7Huyện Nghi Xuân6010
8Huyện Thạch Hà7010
9Huyện Vũ Quang1900
10Thành phố Hà Tĩnh49020
11Thị xã Hồng Lĩnh14100
12Huyện Lộc Hà66620

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.195 · Branch · Slug: f89e60c46ea8657a9397c22131b4475c9a001c60