Xếp hạng

Tất cả / Hà Tĩnh

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Hà Tĩnh Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Cẩm Xuyên2011
2Huyện Can Lộc5790
3Huyện Đức Thọ200170
4Huyện Hương Khê2421
5Huyện Hương Sơn85100
6Huyện Kỳ Anh8740
7Huyện Nghi Xuân11230
8Huyện Thạch Hà31990
9Huyện Vũ Quang2810
10Thành phố Hà Tĩnh77120
11Thị xã Hồng Lĩnh67100
12Huyện Lộc Hà25640

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v2.5.1 · Branch · Slug: 489f6dfcc42e78aa5ccc60d2d9cc8c9d58fd3c9c