Xếp hạng

Tất cả / Hà Tĩnh

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Hà Tĩnh Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Cẩm Xuyên1500
2Huyện Can Lộc4930
3Huyện Đức Thọ7150
4Huyện Hương Khê2600
5Huyện Hương Sơn8410
6Huyện Kỳ Anh7520
7Huyện Nghi Xuân6540
8Huyện Thạch Hà8110
9Huyện Vũ Quang2000
10Thành phố Hà Tĩnh49820
11Thị xã Hồng Lĩnh14410
12Huyện Lộc Hà69120

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.205 · Branch · Slug: 530376e2d2eedaa108d66298f148a6b79c5c2ad7