Xếp hạng

Tất cả / Hà Giang

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Hà Giang Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bắc Quang36390
2Huyện Bắc Mê500
3Huyện Đồng Văn510
4Huyện Hoàng Su Phì900
5Huyện Mèo Vạc000
6Huyện Quản Bạ400
7Huyện Vị Xuyên1330
8Huyện Xín Mần420
9Huyện Yên Minh200
10Thành Phố Hà Giang39420
11Huyện Quang Bình500

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.16 · Branch · Slug: 141602da1c1c5e417d4f6edf51a39106699fd64e