Xếp hạng

Tất cả / Hà Giang

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Hà Giang Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bắc Quang44390
2Huyện Bắc Mê700
3Huyện Đồng Văn810
4Huyện Hoàng Su Phì1010
5Huyện Mèo Vạc000
6Huyện Quản Bạ800
7Huyện Vị Xuyên1350
8Huyện Xín Mần520
9Huyện Yên Minh400
10Thành Phố Hà Giang49430
11Huyện Quang Bình500

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.205 · Branch · Slug: 530376e2d2eedaa108d66298f148a6b79c5c2ad7