Xếp hạng

Tất cả / Hà Giang

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Hà Giang Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bắc Quang110
2Huyện Bắc Mê000
3Huyện Đồng Văn200
4Huyện Hoàng Su Phì000
5Huyện Mèo Vạc000
6Huyện Quản Bạ000
7Huyện Vị Xuyên130
8Huyện Xín Mần000
9Huyện Yên Minh000
10Thành Phố Hà Giang520
11Huyện Quang Bình000

Điểm cao nhất quốc gia

    Điểm cao nhất địa phương

    ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

    ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

    © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
    Created at: · Version: v3.3.1160 · Branch · Slug: d3f284304165a72c68a0bcf16c5be2ee2a310187