Xếp hạng

Tất cả / Hà Giang

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Hà Giang Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bắc Quang29350
2Huyện Bắc Mê110
3Huyện Đồng Văn1010
4Huyện Hoàng Su Phì200
5Huyện Mèo Vạc000
6Huyện Quản Bạ400
7Huyện Vị Xuyên680
8Huyện Xín Mần300
9Huyện Yên Minh210
10Thành Phố Hà Giang49760
11Huyện Quang Bình210
VioEdu

Điểm cao nhất quốc gia

    Điểm cao nhất địa phương

    ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

    ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

    © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
    Created at: · Version: v3.3.1132 · Branch · Slug: c0e4608602da66d30d79f09d562a6d63c6ac2854