none

Xếp hạng

Tất cả / Hà Giang

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Hà Giang Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bắc Quang45390
2Huyện Bắc Mê700
3Huyện Đồng Văn910
4Huyện Hoàng Su Phì1010
5Huyện Mèo Vạc010
6Huyện Quản Bạ900
7Huyện Vị Xuyên1350
8Huyện Xín Mần620
9Huyện Yên Minh400
10Thành Phố Hà Giang53430
11Huyện Quang Bình500
VioEdu

Điểm cao nhất quốc gia

  VioEdu

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu
  VioEdu
  VioEdu
  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.1.318 · Branch · Slug: 0dd10ddc049776d1c636ee0957da2a85c4cf69ea