Xếp hạng

Tất cả / Hà Giang

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Hà Giang Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bắc Quang2320
2Huyện Bắc Mê100
3Huyện Đồng Văn810
4Huyện Hoàng Su Phì400
5Huyện Mèo Vạc200
6Huyện Quản Bạ500
7Huyện Vị Xuyên10130
8Huyện Xín Mần200
9Huyện Yên Minh800
10Thành Phố Hà Giang711752
11Huyện Quang Bình200

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

   ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

   ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

   © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
   Created at: Tue Jan 23 04:48:17 UTC 2018 · Version: 1481 · Branch · Slug: c7ace194b940d0de1b8b7c64d062407749efda0d