Xếp hạng

Tất cả / Hà Giang

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Hà Giang Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bắc Quang4820
2Huyện Bắc Mê100
3Huyện Đồng Văn910
4Huyện Hoàng Su Phì400
5Huyện Mèo Vạc200
6Huyện Quản Bạ600
7Huyện Vị Xuyên12130
8Huyện Xín Mần200
9Huyện Yên Minh800
10Thành Phố Hà Giang781783
11Huyện Quang Bình200

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Thu Feb 22 08:44:27 UTC 2018 · Version: 1593 · Branch · Slug: 68748201a6dcad236530fee886deee4d9dbd2d10