Xếp hạng

Tất cả / Gia Lai

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Gia Lai Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Chư Păh1000
2Huyện Chư Prông4500
3Huyện Chư Sê600
4Huyện Đắk Đoa5700
5Huyện Đức Cơ3100
6Huyện Ia Grai5330
7Huyện K'Bang1900
8Huyện Kông Chro2400
9Huyện Krông Pa5420
10Huyện Mang Yang6900
11Thành phố Pleiku398300
12Thị xã An Khê2500
13Thị xã Ayun Pa500
14Huyện Đak Pơ100
15Huyện Phú Thiện1800
16Huyện Ia Pa2200
17Huyện Chư Pưh5750

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.0 · Branch · Slug: 8363a378d9d864320bbabe594d8c5dc3ce34a795