Xếp hạng

Tất cả / Gia Lai

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Gia Lai Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Chư Păh4630
2Huyện Chư Prông3710
3Huyện Chư Sê2340
4Huyện Đắk Đoa11073
5Huyện Đức Cơ12910
6Huyện Ia Grai1400
7Huyện K'Bang123190
8Huyện Kông Chro800
9Huyện Krông Pa5540
10Huyện Mang Yang3801
11Thành phố Pleiku436554
12Thị xã An Khê14971
13Thị xã Ayun Pa420
14Huyện Đak Pơ300
15Huyện Phú Thiện5120
16Huyện Ia Pa710
17Huyện Chư Pưh710

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

   ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

   ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

   © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
   Created at: Thu Jan 18 03:29:49 UTC 2018 · Version: 1462 · Branch · Slug: 088b0707a5764cfbf4df216b013228645dd7b08b