none

Xếp hạng

Tất cả / Gia Lai

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Gia Lai Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Chư Păh1800
2Huyện Chư Prông5600
3Huyện Chư Sê1300
4Huyện Đắk Đoa6800
5Huyện Đức Cơ4000
6Huyện Ia Grai5930
7Huyện K'Bang3500
8Huyện Kông Chro2900
9Huyện Krông Pa6620
10Huyện Mang Yang7610
11Thành phố Pleiku650390
12Thị xã An Khê3200
13Thị xã Ayun Pa800
14Huyện Đak Pơ100
15Huyện Phú Thiện1900
16Huyện Ia Pa2500
17Huyện Chư Pưh10750
VioEdu

Điểm cao nhất quốc gia

  VioEdu

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu
  VioEdu
  VioEdu
  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.1.318 · Branch · Slug: 0dd10ddc049776d1c636ee0957da2a85c4cf69ea