Xếp hạng

Tất cả / Gia Lai

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Gia Lai Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Chư Păh4730
2Huyện Chư Prông4110
3Huyện Chư Sê2650
4Huyện Đắk Đoa14773
5Huyện Đức Cơ14010
6Huyện Ia Grai1400
7Huyện K'Bang128190
8Huyện Kông Chro1000
9Huyện Krông Pa7150
10Huyện Mang Yang5501
11Thành phố Pleiku457564
12Thị xã An Khê15871
13Thị xã Ayun Pa520
14Huyện Đak Pơ300
15Huyện Phú Thiện5620
16Huyện Ia Pa710
17Huyện Chư Pưh910

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Thu Feb 22 08:44:27 UTC 2018 · Version: 1593 · Branch · Slug: 68748201a6dcad236530fee886deee4d9dbd2d10