Xếp hạng

Tất cả / Gia Lai

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Gia Lai Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Chư Păh1200
2Huyện Chư Prông4700
3Huyện Chư Sê800
4Huyện Đắk Đoa6100
5Huyện Đức Cơ3300
6Huyện Ia Grai5730
7Huyện K'Bang2300
8Huyện Kông Chro2500
9Huyện Krông Pa5920
10Huyện Mang Yang7210
11Thành phố Pleiku450300
12Thị xã An Khê3000
13Thị xã Ayun Pa500
14Huyện Đak Pơ100
15Huyện Phú Thiện1800
16Huyện Ia Pa2300
17Huyện Chư Pưh5750

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.16 · Branch · Slug: 141602da1c1c5e417d4f6edf51a39106699fd64e