Xếp hạng

Tất cả / Gia Lai

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Gia Lai Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Chư Păh4730
2Huyện Chư Prông4410
3Huyện Chư Sê2950
4Huyện Đắk Đoa14883
5Huyện Đức Cơ14210
6Huyện Ia Grai1900
7Huyện K'Bang143190
8Huyện Kông Chro1000
9Huyện Krông Pa7150
10Huyện Mang Yang5601
11Thành phố Pleiku482564
12Thị xã An Khê16071
13Thị xã Ayun Pa620
14Huyện Đak Pơ300
15Huyện Phú Thiện6120
16Huyện Ia Pa710
17Huyện Chư Pưh900

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.0.12 · Branch · Slug: 480e3a41807aa6a7adfda2b3e753f33bcfd9fef8