Xếp hạng

Tất cả / Gia Lai

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Gia Lai Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Chư Păh1600
2Huyện Chư Prông4800
3Huyện Chư Sê1000
4Huyện Đắk Đoa6100
5Huyện Đức Cơ3500
6Huyện Ia Grai5830
7Huyện K'Bang2700
8Huyện Kông Chro2900
9Huyện Krông Pa6220
10Huyện Mang Yang7410
11Thành phố Pleiku513300
12Thị xã An Khê3100
13Thị xã Ayun Pa500
14Huyện Đak Pơ100
15Huyện Phú Thiện1800
16Huyện Ia Pa2300
17Huyện Chư Pưh7750

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.204 · Branch · Slug: b2acfb40933e6813eb2e3f7047682f388e58669e