Xếp hạng

Tất cả / Gia Lai

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Gia Lai Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Chư Păh1800
2Huyện Chư Prông5200
3Huyện Chư Sê1200
4Huyện Đắk Đoa6500
5Huyện Đức Cơ3700
6Huyện Ia Grai5930
7Huyện K'Bang3200
8Huyện Kông Chro2900
9Huyện Krông Pa6520
10Huyện Mang Yang7510
11Thành phố Pleiku583310
12Thị xã An Khê3100
13Thị xã Ayun Pa500
14Huyện Đak Pơ100
15Huyện Phú Thiện1900
16Huyện Ia Pa2400
17Huyện Chư Pưh7750

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.205 · Branch · Slug: 530376e2d2eedaa108d66298f148a6b79c5c2ad7