Xếp hạng

Tất cả / Đồng Tháp

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Đồng Tháp Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Cao Lãnh1510
2Huyện Châu Thành630
3Huyện Hồng Ngự200
4Huyện Lai Vung1410
5Huyện Lấp Vò810
6Huyện Tam Nông600
7Huyện Tân Hồng300
8Huyện Thanh Bình600
9Huyện Tháp Mười1000
10Thành phố Cao Lãnh 535310
11Thành phố Sa Đéc5330
12Thị xã Hồng Ngự4620

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.16 · Branch · Slug: 141602da1c1c5e417d4f6edf51a39106699fd64e