Xếp hạng

Tất cả / Đồng Tháp

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Đồng Tháp Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Cao Lãnh7062
2Huyện Châu Thành60302
3Huyện Hồng Ngự2040
4Huyện Lai Vung3610
5Huyện Lấp Vò59180
6Huyện Tam Nông4300
7Huyện Tân Hồng6600
8Huyện Thanh Bình5381
9Huyện Tháp Mười3820
10Thành phố Cao Lãnh 6892357
11Thành phố Sa Đéc490393
12Thị xã Hồng Ngự111210

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.0.12 · Branch · Slug: 480e3a41807aa6a7adfda2b3e753f33bcfd9fef8