Xếp hạng

Tất cả / Đồng Tháp

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Đồng Tháp Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Cao Lãnh1310
2Huyện Châu Thành530
3Huyện Hồng Ngự200
4Huyện Lai Vung1410
5Huyện Lấp Vò710
6Huyện Tam Nông500
7Huyện Tân Hồng200
8Huyện Thanh Bình500
9Huyện Tháp Mười800
10Thành phố Cao Lãnh 502310
11Thành phố Sa Đéc5120
12Thị xã Hồng Ngự4320

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.0 · Branch · Slug: 8363a378d9d864320bbabe594d8c5dc3ce34a795