Xếp hạng

Tất cả / Đồng Tháp

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Đồng Tháp Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Cao Lãnh6762
2Huyện Châu Thành60292
3Huyện Hồng Ngự1840
4Huyện Lai Vung3310
5Huyện Lấp Vò57180
6Huyện Tam Nông4100
7Huyện Tân Hồng6600
8Huyện Thanh Bình5281
9Huyện Tháp Mười3520
10Thành phố Cao Lãnh 6452257
11Thành phố Sa Đéc478383
12Thị xã Hồng Ngự110210

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Thu Feb 22 08:44:27 UTC 2018 · Version: 1593 · Branch · Slug: 68748201a6dcad236530fee886deee4d9dbd2d10