none

Xếp hạng

Tất cả / Đồng Tháp

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Đồng Tháp Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Cao Lãnh400
2Huyện Châu Thành510
3Huyện Hồng Ngự540
4Huyện Lai Vung600
5Huyện Lấp Vò600
6Huyện Tam Nông510
7Huyện Tân Hồng200
8Huyện Thanh Bình500
9Huyện Tháp Mười300
10Thành phố Cao Lãnh 337300
11Thành phố Sa Đéc1210
12Thị xã Hồng Ngự2720
VioEdu

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.1.3314 · Branch · Slug: 12dd6d538d7d0302544fdeebfb2d43c879878f31