none

Xếp hạng

Tất cả / Đồng Tháp

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Đồng Tháp Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Cao Lãnh610
2Huyện Châu Thành820
3Huyện Hồng Ngự650
4Huyện Lai Vung1000
5Huyện Lấp Vò700
6Huyện Tam Nông920
7Huyện Tân Hồng410
8Huyện Thanh Bình810
9Huyện Tháp Mười400
10Thành phố Cao Lãnh 652870
11Thành phố Sa Đéc1820
12Thị xã Hồng Ngự3320
VioEdu

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.109 · Branch · Slug: 502556ec38381cc352cfbdf2b4e17b27fa40bc37