Xếp hạng

Tất cả / Đồng Tháp

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Đồng Tháp Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Cao Lãnh2010
2Huyện Châu Thành830
3Huyện Hồng Ngự800
4Huyện Lai Vung1730
5Huyện Lấp Vò1010
6Huyện Tam Nông700
7Huyện Tân Hồng500
8Huyện Thanh Bình800
9Huyện Tháp Mười1800
10Thành phố Cao Lãnh 566350
11Thành phố Sa Đéc5840
12Thị xã Hồng Ngự5530

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.205 · Branch · Slug: 530376e2d2eedaa108d66298f148a6b79c5c2ad7