Xếp hạng

Tất cả / Điện Biên

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Điện Biên Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Điện Biên12000
2Huyện Điện Biên Đông700
3Huyện Mường Nhé500
4Huyện Tủa Chùa1100
5Huyện Tuần Giáo10800
6Thành phố Điện Biên Phủ48040
7Thị xã Mường Lay1000
8Huyện Mường Ảng500
9Huyện Mường Chà3010
10Huyện Nậm Pồ1900

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.204 · Branch · Slug: b2acfb40933e6813eb2e3f7047682f388e58669e