Xếp hạng

Tất cả / Điện Biên

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Điện Biên Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Điện Biên21910
2Huyện Điện Biên Đông3100
3Huyện Mường Nhé1400
4Huyện Tủa Chùa1800
5Huyện Tuần Giáo7100
6Thành phố Điện Biên Phủ345284
7Thị xã Mường Lay3000
8Huyện Mường Ảng600
9Huyện Mường Chà5600
10Huyện Nậm Pồ1800

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v2.5.1 · Branch · Slug: 489f6dfcc42e78aa5ccc60d2d9cc8c9d58fd3c9c