Xếp hạng

Tất cả / Điện Biên

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Điện Biên Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Điện Biên20810
2Huyện Điện Biên Đông2800
3Huyện Mường Nhé1200
4Huyện Tủa Chùa1500
5Huyện Tuần Giáo6000
6Thành phố Điện Biên Phủ327264
7Thị xã Mường Lay2800
8Huyện Mường Ảng500
9Huyện Mường Chà5000
10Huyện Nậm Pồ1500

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Thu Feb 22 08:44:27 UTC 2018 · Version: 1593 · Branch · Slug: 68748201a6dcad236530fee886deee4d9dbd2d10