Xếp hạng

Tất cả / 

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI  Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Buôn Đôn1120
2Huyện Cư Kuin22460
3Huyện Cư M'Gar13300
4Huyện Ea H'leo4810
5Huyện Ea Kar6860
6Huyện Ea Súp1810
7Huyện Krông Ana4410
8Huyện Krông Bông2400
9Huyện Krông Buk5050
10Huyện Krông Năng5320
11Huyện Krông Pak18700
12Huyện Lắk6620
13Huyện M'Drăk4010
14Thành phố Buôn Ma Thuột3,42970
15Thị xã Buôn Hồ19730

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.205 · Branch · Slug: 530376e2d2eedaa108d66298f148a6b79c5c2ad7