Xếp hạng

Tất cả / Bình Thuận

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Bình Thuận Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bắc Bình2610
2Huyện Đảo Phú Quý1500
3Huyện Đức Linh5810
4Huyện Hàm Tân1810
5Huyện Hàm Thuận Nam3630
6Huyện Tánh Linh2500
7Huyện Tuy Phong1310
8Thành phố Phan Thiết5320
9Huyện Hàm Thuận Bắc2730
10Thị xã La Gi1410

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.205 · Branch · Slug: 530376e2d2eedaa108d66298f148a6b79c5c2ad7