Xếp hạng

Tất cả / Bình Thuận

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Bình Thuận Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bắc Bình4700
2Huyện Đảo Phú Quý2500
3Huyện Đức Linh13300
4Huyện Hàm Tân4031
5Huyện Hàm Thuận Nam4810
6Huyện Tánh Linh6100
7Huyện Tuy Phong8370
8Thành phố Phan Thiết11990
9Huyện Hàm Thuận Bắc3800
10Thị xã La Gi4831

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v2.5.1 · Branch · Slug: 489f6dfcc42e78aa5ccc60d2d9cc8c9d58fd3c9c