Xếp hạng

Tất cả / Bình Thuận

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Bình Thuận Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bắc Bình4600
2Huyện Đảo Phú Quý2400
3Huyện Đức Linh12300
4Huyện Hàm Tân3731
5Huyện Hàm Thuận Nam4310
6Huyện Tánh Linh5200
7Huyện Tuy Phong7770
8Thành phố Phan Thiết10790
9Huyện Hàm Thuận Bắc3600
10Thị xã La Gi4531

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Thu Feb 22 08:44:27 UTC 2018 · Version: 1593 · Branch · Slug: 68748201a6dcad236530fee886deee4d9dbd2d10