Xếp hạng

Tất cả / Bình Định

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Bình Định Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Thị xã An Nhơn194422
2Huyện Hoài Ân331270
3Huyện Hoài Nhơn2.9952621
4Huyện Phù Cát289552
5Huyện Phù Mỹ1.709530
6Huyện Tây Sơn6670
7Huyện Tuy Phước704745
8Huyện Vân Canh4950
9Huyện Vĩnh Thạnh2300
10Thành phố Quy Nhơn3.0553144
11Huyện An Lão2610

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Thu Feb 22 08:44:27 UTC 2018 · Version: 1593 · Branch · Slug: 68748201a6dcad236530fee886deee4d9dbd2d10