none

Xếp hạng

Tất cả / Bình Định

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Bình Định Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Thị xã An Nhơn8420
2Huyện Hoài Ân2920
3Huyện Hoài Nhơn32490
4Huyện Phù Cát3420
5Huyện Phù Mỹ6720
6Huyện Tây Sơn5900
7Huyện Tuy Phước10610
8Huyện Vân Canh1700
9Huyện Vĩnh Thạnh610
10Thành phố Quy Nhơn158120
11Huyện An Lão1600

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.309 · Branch · Slug: 92e62783cd3f011f910a1a00759f242205920112