Xếp hạng

Tất cả / Bình Định

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Bình Định Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Thị xã An Nhơn7320
2Huyện Hoài Ân2120
3Huyện Hoài Nhơn30570
4Huyện Phù Cát3120
5Huyện Phù Mỹ6220
6Huyện Tây Sơn4800
7Huyện Tuy Phước9610
8Huyện Vân Canh1400
9Huyện Vĩnh Thạnh610
10Thành phố Quy Nhơn138120
11Huyện An Lão1600

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.205 · Branch · Slug: 530376e2d2eedaa108d66298f148a6b79c5c2ad7