Xếp hạng

Tất cả / Bình Định

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Bình Định Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Thị xã An Nhơn204422
2Huyện Hoài Ân334280
3Huyện Hoài Nhơn3.0182621
4Huyện Phù Cát297562
5Huyện Phù Mỹ1.723540
6Huyện Tây Sơn6670
7Huyện Tuy Phước761745
8Huyện Vân Canh4950
9Huyện Vĩnh Thạnh2600
10Thành phố Quy Nhơn3.0743154
11Huyện An Lão3010

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v2.5.1 · Branch · Slug: 489f6dfcc42e78aa5ccc60d2d9cc8c9d58fd3c9c