none

Xếp hạng

Tất cả / Bắc Ninh

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Bắc Ninh Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Gia Bình5910
2Huyện Lương Tài4600
3Huyện Quế Võ14950
4Huyện Thuận Thành15830
5Huyện Tiên Du9410
6Thị xã Từ Sơn16260
7Huyện Yên Phong9610
8Thành phố Bắc Ninh43650

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.309 · Branch · Slug: 92e62783cd3f011f910a1a00759f242205920112