Xếp hạng

Tất cả / Bắc Giang

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Bắc Giang Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Hiệp Hoà4910
2Huyện Lạng Giang3540
3Huyện Lục Nam10800
4Huyện Lục Ngạn3800
5Huyện Sơn Động1200
6Huyện Tân Yên20820
7Huyện Việt Yên10830
8Huyện Yên Dũng2310
9Huyện Yên Thế1210
10Thị xã Vĩnh Yên000
11Thành phố Bắc Giang309110

Điểm cao nhất quốc gia

    Điểm cao nhất địa phương

    ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

    ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

    © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
    Created at: · Version: v3.0.29 · Branch · Slug: 2fd36d568609a4ae1d8e5a5cefa41f5e9cbe2674