Xếp hạng

Tất cả / Bắc Giang

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Bắc Giang Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Hiệp Hoà213172
2Huyện Lạng Giang301220
3Huyện Lục Nam205102
4Huyện Lục Ngạn24551
5Huyện Sơn Động5420
6Huyện Tân Yên1.188360
7Huyện Việt Yên1.2202340
8Huyện Yên Dũng261141
9Huyện Yên Thế12721
10Thị xã Vĩnh Yên000
11Thành phố Bắc Giang681250

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Sat Apr 7 16:21:33 UTC 2018 · Version: 1819 · Branch · Slug: e19d7d87d02ac7db9d14eb95c4a2ab09926e692d