Xếp hạng

Tất cả / Bắc Giang

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Bắc Giang Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Hiệp Hoà14010
2Huyện Lạng Giang9060
3Huyện Lục Nam17810
4Huyện Lục Ngạn16110
5Huyện Sơn Động3600
6Huyện Tân Yên62640
7Huyện Việt Yên30240
8Huyện Yên Dũng9220
9Huyện Yên Thế3440
10Thị xã Vĩnh Yên000
11Thành phố Bắc Giang919760

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.205 · Branch · Slug: 530376e2d2eedaa108d66298f148a6b79c5c2ad7