Xếp hạng

Tất cả / Bắc Giang

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Bắc Giang Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Hiệp Hoà170171
2Huyện Lạng Giang231220
3Huyện Lục Nam169102
4Huyện Lục Ngạn16151
5Huyện Sơn Động4720
6Huyện Tân Yên907200
7Huyện Việt Yên1.1072300
8Huyện Yên Dũng230141
9Huyện Yên Thế10521
10Thị xã Vĩnh Yên000
11Thành phố Bắc Giang617190

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

   ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

   ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

   © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
   Created at: Thu Jan 18 03:29:49 UTC 2018 · Version: 1462 · Branch · Slug: 088b0707a5764cfbf4df216b013228645dd7b08b