none

Xếp hạng

Tất cả / Bắc Giang

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Bắc Giang Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Hiệp Hoà14810
2Huyện Lạng Giang9660
3Huyện Lục Nam18310
4Huyện Lục Ngạn16710
5Huyện Sơn Động4100
6Huyện Tân Yên66840
7Huyện Việt Yên31050
8Huyện Yên Dũng9830
9Huyện Yên Thế4040
10Thị xã Vĩnh Yên000
11Thành phố Bắc Giang928780
VioEdu

Điểm cao nhất quốc gia

  VioEdu

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu
  VioEdu
  VioEdu
  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.1.318 · Branch · Slug: 0dd10ddc049776d1c636ee0957da2a85c4cf69ea