Xếp hạng

Tất cả / Bắc Giang

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Bắc Giang Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Hiệp Hoà191172
2Huyện Lạng Giang264220
3Huyện Lục Nam186102
4Huyện Lục Ngạn20451
5Huyện Sơn Động4920
6Huyện Tân Yên1.051250
7Huyện Việt Yên1.1662330
8Huyện Yên Dũng249141
9Huyện Yên Thế11921
10Thị xã Vĩnh Yên000
11Thành phố Bắc Giang647220

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Thu Feb 22 08:44:27 UTC 2018 · Version: 1593 · Branch · Slug: 68748201a6dcad236530fee886deee4d9dbd2d10