Xếp hạng

Tất cả / Bắc Giang

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Bắc Giang Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Hiệp Hoà12910
2Huyện Lạng Giang7960
3Huyện Lục Nam17110
4Huyện Lục Ngạn15200
5Huyện Sơn Động2600
6Huyện Tân Yên60240
7Huyện Việt Yên27040
8Huyện Yên Dũng8110
9Huyện Yên Thế3220
10Thị xã Vĩnh Yên000
11Thành phố Bắc Giang885730

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.204 · Branch · Slug: b2acfb40933e6813eb2e3f7047682f388e58669e