Xếp hạng

Tất cả / 

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI  Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Hiệp Hoà11510
2Huyện Lạng Giang7050
3Huyện Lục Nam15610
4Huyện Lục Ngạn13500
5Huyện Sơn Động2300
6Huyện Tân Yên55630
7Huyện Việt Yên25240
8Huyện Yên Dũng6610
9Huyện Yên Thế2820
10Thị xã Vĩnh Yên000
11Thành phố Bắc Giang759510

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.16 · Branch · Slug: 141602da1c1c5e417d4f6edf51a39106699fd64e