Xếp hạng

Tất cả / Bà Rịa - Vũng Tàu

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Bà Rịa - Vũng Tàu Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Châu Đức2910
2Huyện Côn Đảo6100
3Huyện Đất Đỏ2010
4Huyện Long Điền1910
5Thị xã Phú Mỹ352940
6Huyện Xuyên Mộc2970
7Thành phố Vũng Tàu5,8844990
8Thành phố Bà Rịa1,083480

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.16 · Branch · Slug: 141602da1c1c5e417d4f6edf51a39106699fd64e