Thông báo số 02. Vòng cấp Trường Violympic năm học 2021-2022

07:30 05/01/2022

BTC trân trọng thông báo

Vòng thi Cấp Trường Violympic các môn thi Toán, Vật lí năm học 2021-2022 sẽ chính thức diễn ra từ 08h00 đến 18h00 các ngày 18/01/2022 đến ngày 20/01/2022 (thứ ba đến thứ năm).

Đối với các giáo viên quản lý chưa có tài khoản hoặc chưa xác thực vui lòng xem hướng dẫn tạo ca thi vòng các cấp: Xem chi tiết tại đây.

Đối với các quy định dành cho học sinh và các hướng dẫn cơ bản dành cho các hội đồng tổ chức trực tiếp có thể xem tại thông báo số 01: Xem chi tiết tại đây.

Thông báo số 02 này dành cho tất cả các hội đồng có thể tổ chức thi trực tiếp hoặc thi online tại thời gian từ 08h00 ngày 18/01/2022 đến 18h00 ngày 20/01/2022.

 • Vòng cấp Trường chưa áp dụng tính năng duyệt học sinh, BTC sẽ cân nhắc việc duyệt học sinh tại các vòng tiếp theo khi hệ thống được nâng cấp đáp ứng được yêu cầu.
 • Các ca thi do cán bộ các đơn vị đã được hệ thống duyệt tạo ra trong khung giờ từ 08h00 ngày 18/01/2022 đến 18h00 ngày 20/01/2022. Thời gian được phép tạo ca thi vòng Trường từ ngày 10/01/2022. Mỗi ca thi được tạo thành công sẽ kèm 01 Mã thi.
 • Trước khi tạo ca thi các cán bộ phụ trách chú ý cài đặt múi giờ trên máy về đúng GMT +7, nếu múi giờ không phải GMT +7 khi tạo ca thi sẽ bị lệch giờ với hệ thống.
 • BTC Violympic Quốc Gia không tạo ca thi vòng cấp Trường và cũng không gửi mã cho bất kỳ đơn vị Trường nào.
 • Thời gian diễn ra các ca thi do cán bộ các đơn vị chủ động sắp xếp và được phép tổ chức liên tục từ 08h00 đến ca cuối cùng của ngày thi là 17h15.
 • Đối với các hội đồng nhà Trường có thể tổ chức thi trực tiếp có thể sử dụng biên bản kết quả sau để lưu hồ sơ tại đơn vị, không cần gửi về cho BTC.

Đối với các hội đồng thi nằm trong vùng có tình hình dịch phức tạp, có thể tổ chức thi vòng cấp Trường online tại nhà như sau:

 • Để đảm bảo khách quan và để hỗ trợ kịp thời cho các tình huống sự cố khách quan. Mỗi học sinh dự thi online ở nhà cần có ít nhất 01 thiết bị có camera và microphone khi tham dự thi để tham gia trực tiếp vào các room của cán bộ phụ trách tổ chức thi trong thời gian diễn ra ca thi. Tùy vào tình hình thực tế của từng đơn vị để áp dụng phù hợp.
 • Đối với việc tạo room thi các cán bộ có thể tham khảo các công cụ sau:
 • GOOGLE MEET (Miễn phí).
 • ZOOM (Miễn phí cho các room dưới 40 phút).
 • Microsoft Teams (Miễn phí với các đơn vị giáo dục).
 • Hoặc sử dụng các công cụ mà các đơn vị đang áp dụng trong việc dạy học trực tuyến
 • Đối với các hội đồng nhà Trường tổ chức cho học sinh thi online tại nhà thì không cần ký biên bản giấy.
 • Các hội đồng nhà Trường bị ảnh hưởng nặng từ dịch: TP Hồ Chí Minh…. không thể sắp xếp tổ chức đánh giá học sinh tại vòng cấp Trường từ ngày 18/01/2022 đến ngày 20/01/2022 thì có thể sắp xếp tổ chức đánh giá học sinh tại vòng cấp Quận/ Huyện vào cuối tháng 02/2022.

Đối với học sinh không tham gia tại các hội đồng nhà Trường vào các ngày 18 đến 20 tháng 01 năm 2022, sẽ dự thi tự do không cần mã thi sau 08h30 ngày 21/01/2022.

Mọi thông tin chi tiết, giải đáp thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616