Xếp hạng Trường THCS Liêm Phú  Toán Tiếng Anh 8

Tất cả / Trường THCS Liêm Phú / Toán Tiếng Anh  8

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Liêm Phú

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN

Điểm cao nhất quốc gia

    Điểm cao nhất địa phương

    • Đào Mỹ Anh

      1A1 | Trường Tiểu học Hoàng Mai

    • Đoàn Khánh My

      1A3 | Trường Tiểu học Đông Thái

    • Đỗ Gia Bảo

      1C | Trường Tiểu học Tây Tựu A

    • Lê Kiều Chi

      1A3 | Trường Tiểu học Cự Khối

    • Ngô Phương Thảo

      1A2 | Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu

    • Trần Đức Phúc

      1c | Trường Tiểu học Trung Hưng

    • Nguyễn Phúc Thịnh

      1A | Trường Tiểu học Tây Tựu A

    • Nguyễn Đình Khang

      1A1 | Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu

    • Nguyễn Quang Minh

      1A2 | Trường Tiểu học Hoàng Mai

    • Lê Thụy An

      1A1 | Trường Tiểu học Đông Thái

    VioEdu

    ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

    © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
    Created at: · Version: v3.3.1281 · Branch · Slug: v3-3-1281