Minh Đăng

Trường:Trường Tiểu học Thành Công A

Khối:1

Lớp:1a1

ID:36196092

Quận/Huyện:Quận Đống Đa

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
121380115821:36 18/02/2022
211000150914:32 19/02/2022
321000149115:39 19/02/2022
441000166218:36 19/02/2022
511000113220:00 19/02/2022
61810178908:13 20/02/2022
77840210709:29 20/02/2022
82860242615:35 01/03/2022
931000122911:08 23/03/2022
1031400238515:07 01/05/2022
 Tổng1029016888 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5