Trần Trường Giang

Trường:Trường Tiểu học A Minh Thuận

Khối:3

Lớp:3D

ID:36134250

Quận/Huyện:Huyện Vụ Bản

Tỉnh/Thành phố:Nam Định

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1132021321:58 19/01/2022
2134026122:03 19/01/2022
3132019122:46 19/01/2022
4129022622:50 19/01/2022
5130024822:54 19/01/2022
6123039623:01 19/01/2022
71580231409:08 20/01/2022
81400197415:02 25/02/2022
91420175910:29 17/03/2022
 Tổng32007582 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2