Nguyễn Ngọc Thảo Lam

Trường:Trường THCS Thanh Trường

Khối:7

Lớp:7B1

ID:36129847

Quận/Huyện:Thành phố Điện Biên Phủ

Tỉnh/Thành phố:Điện Biên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1118099119:21 19/01/2022
2117054819:31 19/01/2022
3217088920:56 19/01/2022
4116042121:03 19/01/2022
5117044921:11 19/01/2022
6117035421:17 19/01/2022
71340157810:26 20/01/2022
 Tổng13605230 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2