NGUYỄN ANH VŨ

Trường:Trường Tiểu học Việt Lập

Khối:4

Lớp:4a

ID:36127446

Quận/Huyện:Huyện Tân Yên

Tỉnh/Thành phố:Bắc Giang

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12380136819:04 19/01/2022
21380103619:22 19/01/2022
32150218120:00 19/01/2022
41430171720:28 19/01/2022
51017083520:43 19/01/2022
61520179421:45 19/01/2022
7319089409:44 20/01/2022
 Tổng22209825 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5