Đỗ Duy Mạnh

Trường:Trường TH & THCS Thị trấn Quân Chu

Khối:7

Lớp:7B

ID:36127147

Quận/Huyện:Huyện Đại Từ

Tỉnh/Thành phố:Thái Nguyên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11290146818:38 19/01/2022
2130075218:51 19/01/2022
31260115219:11 19/01/2022
41230120119:31 19/01/2022
5225094220:01 19/01/2022
6127098820:18 19/01/2022
71320184508:45 20/01/2022
81300141414:23 24/02/2022
91260220810:37 15/03/2022
 Tổng248011970 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2