Đặng Bá Bá

Trường:Trường THCS Hải Thiện

Khối:9

Lớp:B

ID:36126933

Quận/Huyện:Huyện Hải Lăng

Tỉnh/Thành phố:Quảng Trị

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1116021422:15 19/01/2022
2116045122:23 19/01/2022
3115033222:28 19/01/2022
4116052722:37 19/01/2022
5115033922:43 19/01/2022
6116036622:50 19/01/2022
 Tổng9402229 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2