Phạm Quang Khải

Trường:Trường Tiểu học Kiến Hưng

Khối:3

Lớp:3A3

ID:36115807

Quận/Huyện:Quận Hà Đông

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1445093507:52 19/01/2022
25400123621:10 19/01/2022
33400146007:47 20/01/2022
4341079219:46 20/01/2022
5326084120:37 20/01/2022
611315180111:07 22/01/2022
76480181517:31 24/01/2022
87500135720:25 06/03/2022
 Tổng321510237 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1216 · Branch · Slug: 91d5eda2f2554748027cfe7c3f2810e00074c300