Nguyễn Anh Vũ

Trường:Trường Tiểu học Việt Lập

Khối:4

Lớp:4a

ID:36115611

Quận/Huyện:Huyện Tân Yên

Tỉnh/Thành phố:Bắc Giang

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11410163221:04 18/01/2022
21440139221:28 18/01/2022
31240131521:51 18/01/2022
41230104522:09 18/01/2022
51490115322:29 18/01/2022
6139099122:47 18/01/2022
71450269409:14 19/01/2022
81570225514:37 24/02/2022
91450267209:45 16/03/2022
 Tổng367015149 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5