nguyễn duy khánh a

Trường:Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ

Khối:1

Lớp:1

ID:36113558

Quận/Huyện:Thành phố Điện Biên Phủ

Tỉnh/Thành phố:Điện Biên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111260180320:49 18/01/2022
211000117521:18 18/01/2022
31990110721:39 18/01/2022
41990108421:58 18/01/2022
511000104322:16 18/01/2022
611000115022:36 18/01/2022
71770268708:54 19/01/2022
 Tổng701010049 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5