trần bảo châu

Trường:Trường Tiểu học Đông Thái

Khối:1

Lớp:1a1

ID:36113011

Quận/Huyện:Quận Tây Hồ

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111380164120:20 18/01/2022
21980137820:44 18/01/2022
31980141422:34 18/01/2022
42880145722:59 18/01/2022
511000113823:18 18/01/2022
61930180219:48 19/01/2022
71780235716:00 21/01/2022
8147098221:07 20/03/2022
92540192622:23 21/03/2022
 Tổng794014095 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2