Đỗ Bảo Ngọc

Trường:Trường Tiểu học Lê Lợi

Khối:3

Lớp:a8

ID:36097516

Quận/Huyện:Thành phố Bắc Giang

Tỉnh/Thành phố:Bắc Giang

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11700180122:51 17/01/2022
22460180220:51 18/01/2022
31440134021:14 18/01/2022
41400109721:34 18/01/2022
51440180222:15 18/01/2022
62240180122:58 18/01/2022
 Tổng26809643 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5