Nguyễn Trí Vịnh

Trường:Trường Tiểu học Xuân La

Khối:4

Lớp:4A7

ID:36096360

Quận/Huyện:Quận Tây Hồ

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11440168222:06 17/01/2022
21460180222:38 17/01/2022
31400180223:08 17/01/2022
41440180123:40 17/01/2022
51700180200:10 18/01/2022
61660180100:41 18/01/2022
71780269814:59 18/01/2022
81640268309:14 23/02/2022
93360271514:45 15/03/2022
101250271814:15 23/04/2022
 Tổng513021504 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5