Phan Quang Dương

Trường:Trường Tiểu học Dĩnh Kế

Khối:5

Lớp:5A6

ID:36091510

Quận/Huyện:Thành phố Bắc Giang

Tỉnh/Thành phố:Bắc Giang

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1731083620:42 17/01/2022
2316090821:21 17/01/2022
3216089821:36 17/01/2022
4416065822:02 17/01/2022
53160114122:23 17/01/2022
6127070022:34 17/01/2022
71660247216:11 20/01/2022
81450262015:58 24/02/2022
9195128714:51 17/03/2022
102430275411:15 23/04/2022
 Tổng285514274 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2